Lat. incarnatio. Výraz pro označení, že Ježíš Kristus, druhá božská osoba Nejsvětější Trojice, zakusil vlastní lidství tím, že přijal lidskou duši a lidské tělo.

Výraz pochází z úvodu Janova evangelia: »Slovo se stalo tělem« (Jan 1,14).