Vánoční biblické texty nám pomáhají pronikat do tajemství události, která se odehrála na počátku letopočtu kdesi ve vzdáleném Betlémě. Jedním z textů, který o Vánocích opakovaně zaznívá, je začátek evangelia svatého Jana, který vypráví o Slovu.

Jaký je význam slov, dobře víme. Slova jsou prostředkem vzájemné komunikace. Aby člověk mohl komunikovat s druhými, potřebuje mít slovní zásobu.

Evangelista Jan ovšem nehovoří o slovu s malým „s“, ale o SLOVU, KTERÉ JE ZÁROVEŇ OSOBOU. „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh (Jan 1,1). Toto Slovo je prostředkem Boží komunikace.

Bůh svým Slovem nejprve stvořil svět. Toto Boží Slovo na sebe nakonec vzalo i podobu člověka a narodilo se v Betlémě jako malé dítě. „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“ (Jan 1,14).

Malé betlémské dítě je tak vrcholem Boží komunikace s člověkem.

Bůh nám nemohl říct více.