Latinský začátek modlitby při mši: »Sláva na výsostech Bohu«. Začíná slovy ze zpěvu - andělů v Betlémě: »Sláva na výsostech Bohu« (Lk 2,14). Velmi starý hymnus řec. původu.

Východní dokumenty z prvních staletí křesťanství mluví o tomto hymnu jako již o zařazeném do - liturgie hodin (chvály). V latinské církvi existuje hymnus »gloria« ve vánoční mši již od 6. stol. Od 11. stol. se začal užívat všeobecně.