/ Informace o Vánocích / Betlémy v České republice

Betlémy v České republice

Když se řekne Betlém, asi se většině lidí vybaví lidové jesličky rozmanitých podob z nejrůznějších materiálů. Původně nešlo o hračku, ale o připomínku zásadních okamžiků křesťanství spojených s narozením Ježíše v městě Betlémě v Izraeli. To proto, že Ježíš je pro křesťany Božím Synem ba dokonce zachráncem, tedy spasitelem, mesiášem. A tak vás co nejsrdečněji zveme, abyste přišli do našich chrámů a kostelů okusit cosi jedinečného z Vánoc: tajemství i radost, které po staletí křesťané prožívají, když slaví narození Ježíše.

P. Mgr. Ing. Michal Němeček biskupský vikář pro pastoraci

Betlémský příběh

Příběh putování Josefa a Marie do Betléma je popsán v Lukášově a Matoušově evangeliu. Jde o zprávu pocházející z 1. století po Kristu. Lukášovo evangelium ve druhé kapitole zachycuje narození takto: „Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.“ (Český ekumenický překlad Bible)

Betlém krajina v okolí Betléma

Betlém je městečko položené na okraji pouště asi 7 km od Jeruzaléma. V době dešťů poušť rozkvete a stává se vítaným rájem pro stáda ovcí a koz. V letních měsících se opět mění v poušť. Není tedy divu, že v krajině přespávající pastýři se stali prvními svědky narození. Ale především je Betlém místem narození krále Davida. Ten vládl na přelomu 11. a 10. st. před Kristem a byl považován za vzor všech králů a vládců.

Kalendář a Vánoce

Naše jesličky připomínají narození Ježíše. Nejstarší zápis o slavení Vánoc je z roku 354 v římském chronografu. A není žádné tajemství, že nejde o skutečné datum narození Ježíše. To neznáme. Šlo o den, který podle nařízení císaře Aureliána z roku 275 po Kristu má být slaven jako den zrození slunce. Pro křesťany nebylo nikdy myslitelné uctívat slunce jako boha. Zato věří, že pravý Bůh je nesmírně milující, proto je dárcem existence a života. Ba dokonce jde tak daleko, že se sám stává člověkem – Ježíš se narodí jako lidské bezbranné dítě. On je tím pravým sluncem. Příběh Ježíše však nekončí jesličkami, ale nalezne své vyvrcholení o Velikonocích. On – Bůh a člověk – bere na sebe všechny lidské viny, bídu, zlo a umírá v úplné vydanosti za každého z lidí hrozivou smrtí kříže. Ale Boží mocí smrt překonává a nyní nabízí všem, kdo uvěří v jeho jméno dar života. Vánoce jsou tedy úzce spojeny s dramatem Velikonoc a v mnoha ohledech je předznamenávají.

Lidové betlémy

Stavění betlémů lze spojit s římskou bazilikou Santa Maria Maggiore, kde byla vytvořena kopie Betlémské jeskyně již v 5. st. po Kristu. Ale vlastní scéna jesliček je asi pozdější. Je spojována se sv. Františkem z Assisi, který toužil zakusit atmosféru Vánoc, a tak postavil živý betlém a zde slavil své Vánoce v roce 1223. V našich zemích lze mluvit o rozšíření betlémů v rodící se době barokní. Domníváme se, že první jesličky v naší zemi byly postaveny v Týnském chrámu v Praze v polovině 16. st. a zdá se, že po zákazu Josefa II. byly právě takovéto jesličky vytlačeny z kostelů do domácností. Tím se rodí nový fenomén lidových jesliček. Dnes již jsou jesličky běžně v kostelích k vidění. Staví se na konci doby adventní, která trvá čtyři neděle před 25. prosincem a je vlastně přípravou na příchod mesiáše. K vidění jsou po celou dobu vánoční, která začíná v předvečer slavnosti Narození Páně (Štědrým večerem) a končí slavností Křtu Páně. V některých kostelích zůstávají až do svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února).

Seznam (některých) Betlémů po celé České republice (odkaz na krestanskevanoce.cz) >>ZDE<<

Některé betlémy v Praze:

Smysl Vánoc je v chlívku, v jeslích... (2.1.2024, 12:57)

Smysl Vánoc je v chlívku, v jeslích...
Co znamenají Vánoce?

Lze po střelbě v Praze vůbec slavit Vánoce?! (24.12.2023, 17:14)

Lze po střelbě v Praze vůbec slavit Vánoce?!
Mnozí lidé si kladou oprávněnou otázku: „Lze nyní po této události vůbec slavit Vánoce?!“ Rychlá odpověď se...

Vánoční deprese, frustrace, iluze - co s tím? (21.12.2023, 21:12)

Pro některé lidi jsou Vánoce z různých důvodů psychickou zátěží. Co s tím?

Jak se řeknou Vánoce v jiných jazycích (21.12.2023, 21:10)

Jak popřát k Vánocům v jiných jazycích

Jak se správně píše slovo VÁNOCE (21.12.2023, 21:10)

Mezi lidmi stále občas panuje nejistota, jak se v češtině správně píše slovo Vánoce a další výrazy s ním...

Vánoční koledy - informace (21.12.2023, 21:10)

Koledy! Možná nám už z nich jde hlava kolem. Jsou v předvánočním a vánočním čase slyšet všude. A přece: mohou se...