Dotaz čtenáře: Dobrý den, prosím, jak se správně píší slova vánoce x Vánoce, Štědrý Večer, Hod Boží x Hod boží atd.? Nemůžeme se na tom doma shodnout.

Vánoce

Od roku 1993 platí pravidla pravopisu, kde se Vánoce již píší s velkým „V“ (stejně jako Velikonoce) .

V případě přídavného jména „vánoční“ se píše slovo s malým písmenem (jako u jiných přídavných jmen). Tedy např: vánoční pohoda, vánoční cukroví, vánoční výzdoba…

Štědrý den, Boží hod, Hod Boží

Názvy vánočních svátečních dnů se píší s velkým počátečním písmenem - Štědrý den, Štědrý večer nebo Boží hod.

Nový rok nebo nový rok

S velkým počátečním písmenem - Nový rok se píše v případě, že se jedná 1. leden. Pokud se ale mluví o novém roku obecně, píše se samozřejmě s malým písmenem.

Další výrazy (některé ještě v lingvistické diskuzi):

  • svátek Tří králů i Tří Králů x nějací tři králové
  • Betlém (město) X betlém v kostele
  • Svatá Rodina i Svatá rodina (Maria, Josef, Ježíš) X jakákoliv svatá rodina
  • Slovo advent se dle pravidel pravopisu píše s malým počátečním písmenem.

Více info: Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR.