Vánoce jsou tím nejpodivuhodnějším svátkem, který existuje.
Jsou překvapením, které Bůh připravil lidem.

O Vánocích totiž živý a všemocný Bůh
ukazuje plnost svého milosrdenství tím,
že se z lásky stává zcela malým a slabým.
Stvořitel se vydává svému stvoření, aby mu dokázal:
“Podívej se, nechci ti způsobit nic zlého.”

Dítě Vánoc nám říká: “Já jsem Bůh, který se stal člověkem.
Chci vám dokázat, že jsem Láska,
že vás miluji a že vám nejsem schopen učinit něco zlého.”
(Podle bratra Efraima)

 

Znáte milost našeho Pána Ježíše Krista:
on, ačkoliv bohatý, stal se pro vás chudým,
abyste vy zbohatli z jeho chudoby. (2Kor 8,9)