Vonná směs pryskyřic některých stromů. Jeho používání bylo obvyklé v antickém světě, především na Východě (srov. Ex 30,34, Lv 2,1).

Je symbolem - modlitby: »Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě ...« (Ž 14l, 2), úcty a pocty (okuřování - Nejsvětější svátosti).

Při obřadech se k. užívá především v souvislosti s - eucharistií (okuřování oltáře, kříže, - evangeliáře, obětních darů) a s pohřebními obřady.