Figurální zobrazování svaté rodiny v betlémské stáji s dítětem Ježíšem v jeslích, pastýři s ovečkami a třemi mudrci z Východu spočívá na vyprávění v evangeliu sv. Lukáše o narození Ježíše.

Tento zvyk je doložen již ve 4. stol. a jako prostředek zbožnosti zlidověl především zásluhou sv. Františka a františkánů. Odtud se stavění vánočních jeslí šířilo velmi rychle především v předalpských zemích a v jižní Itálii mezi rolnickým obyvatelstvem a stalo se pevnou součástí vánočních zvyků.

Na našem území se zvyk rozšířil koncem 18. stol. a býval spojen s vánočními hrami.