Liturgický svátek, jímž křesťané 25. prosince oslavují - vtělení - Slova a zdůrazňují jeho zrození v Betlémě. Svůj původ má svátek v Římě a sahá do 4. stol. Křesťané jím překryli pohanský svátek boha slunce, slavený v době zimního slunovratu (Natalis solis invicti). Chtěli tak zdůraznit, že Ježíš je pravé světlo člověka a světa. Spolu se svátkem - zjevení je 25. prosinec vyvrcholením vánočního období, po době adventních příprav ( - advent). Datum 25. prosince není historickým datem Ježíšova narození.