/ Vánoční koledy / Koledy - texty, noty, akordy

Koledy - texty, noty, akordy

Vánoční koledy - texty, noty, akordy:

 • Adeste fideles - latinsky a česky
  Adeste fideles
  Laeti triumphantes,
  Venite, venite in Bethlehem.
  Natum videte Regem angelorum.
  Venite adoremus
  Dominum. ...
 • Byla cesta, byla ušlapaná
  Byla cesta, byla ušlapaná, 
  kdo ju šlapal, kdo ju šlapal?
  Matka Krista Pána. ...
 • Čas radosti, veselosti
  Čas radosti, veselosti světu nastal nyní, 
  neb Bůh věčný, nekonečný narodil se z Panny.
  V městečku Betlémě, v jesličkách na seně ...
 • Dej Bůh štěstí
  Dej bůh štěstí tomu domu,
  my zpíváme, víme komu.
  Malému děťátku, Kristu Jezulátku,
  dnes v Betlémě narozenému. ...
 • Dobrý král Václav / Good King Wenceslas - česky
 • Good King Wenceslas / Náš předobrý Václav král - anglicky a česky
 • Hej Vánoce
  Hej Vánoce dlouhý noce,
  jsou tam velký chumelice,
  hej, hej, koleda,
  hej koleda, koleda. ...
 • Chtíc, aby spal
  Chtíc, aby spal, tak zpívala, 
  synáčkovi, 
  matka, jež ponocovala, 
  miláčkovi: 
  Spi, nebes dítě milostné, 
  Pán jsi a Bůh, 
  přeje Ti v lásce celý ráj, 
  pozemský luh. ...
 • Já bych rád k Betlému
  Já bych rád k Betlému,
  k Ježíšku malému.
  Mám doma křepeličku a
  pěknou žežuličku,
  ty mu odvedu. ...
 • Jak jsi krásné, neviňátko
  Jak jsi krásné neviňátko, prostřed bídy nebožátko, 
  před tebou padáme, dary své skládáme. ...
 • Já malý přicházím
  Já malý přicházím koledovat,
  co umím o Kristu prozpěvovat,
  že se narodil v Betlémě v chlívě,
  chci zvěstovat. ...
 • My tři králové
  My tři králové jdeme k vám,
  štěstí, zdraví vinšujem vám. 
 • Narodil se Kristus Pán
  Narodil se Kristus Pán, veselme se, 
  z růže kvítek vykvet nám, radujme se, 
  z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se. ...
 • Nesem vám noviny
  Nesem vám noviny, poslouchjete, 
  z betlémské krajiny, pozor dejte. 
  /:Slyšte je pilně a neomylně:/, rozjímejte. ...
 • Padla rosa studená
  Padla rosa studená, Kriste nebeský, 
  chodí po ní Maria, aleluja, zdrávas Maria. 
 • Pásli ovce Valaši
  Pásli ovce valaši při betlémské salaši. 
  Anděl se im ukázal, do Betlému jim kázal. ...
 • Pochválen buď Ježíš Kristus
  Pochválen buď Ježíš Kristus, milý Matěji
  Až na věky! Kam pospícháš bratře Ondřeji.
  |:Já do Betléma běžím, co se tam stalo, nevím.
  Prosím tebe, vrať se semnou, něco ti povím.:| ...
 • Puer nobis nascitur (kánon) / Chlapec narozen je dnes - latinsky, česky
 • Půjdem spolu do Betléma
  Půjdem spolu do betléma, dudaj, dudaj, dudaj dá! 
  Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, 
  Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat. ...
 • РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО / Narození Krista - rusky, česky
 • Rychle, bratři
  Rychle, bratři,
  rychle vstávejme, 
  do Betléma
  honem chvátejme, 
  dary s sebou vezměme
  a Ježíška pozdravme, 
  takto jemu 
  zvučně zahrajme! ...
 • Slyšte pastuškové
  Slyšte, slyšte pastuškové,
  jaké znějí zpěvy nové
  v této noční hodině
  u betlémské jeskyně. ...
 • Štedrej večer nastal
  Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal, 
  koledy přichystal, koledy přichystal. ...
 • Štěstí, zdraví, pokoj svatý
  Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám, 
  nejdřív panu hospodáři, pak vašim dítkám.
  Z daleka se béřeme, novinu vám neseme...
 • Stille Nacht / Tichá noc - německy, česky
  Tichá noc, přesvatá noc, v spánku svém dýchá zem, 
  půlnoc odbila, město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád, 
  /:jen Boží láska, ta bdí :/ ...
 • Veselé vánoční hody
  Veselé vánoční hody, 
  zpívejte dítky koledy, 
  o tom co se vskutku stalo, 
  že se lidem narodilo děťátko. ...
 • V půlnoční hodinu
  V půlnoční hodinu anděl se zjevuje,
  radostnou novinu pastýřům zvěstuje. ...
 • Vzhůru, bratři milí
  Vzhůru, bratři milí, v této noční chvíli
  anděl Páně zpívá Gloria.
  Aj, co má býti, nad Betlémem svítí
  nocí tmavou hvězda zářivá. ...

Chcete-li opravdové Vánoce… (21.12.2022, 10:54)

Chcete-li opravdové Vánoce…
Vánoční symboly, zejména jesličky a ozdobený stromek, nás navracejí k jistotě, která naplňuje naše srdce pokojem…...

Nesnáším Vánoce! (19.12.2022, 11:48)

Nesnáším Vánoce!
Vánoce všude! V televizi, na billboardech, ve výkladních skříních, v kostelích, v ulicích, na náměstích, na limonádách,...

Proč se Bůh narodil v chlévě jako dítě? (19.12.2022, 11:45)

Proč se Bůh narodil v chlévě jako dítě?
Abychom se ho nebáli… Vánoce jsou podivuhodným svátkem. Jsou překvapením, které Bůh připravil lidem. O...

Neboj se (19.12.2022, 11:41)

Jak Bůh ohlašoval Vánoce ve Starém Zákoně (19.12.2022, 11:41)

Jak Bůh ohlašoval Vánoce ve Starém Zákoně
Dávno předtím, než se odehrál vánoční zázrak, zjevil Bůh jeho důležité momenty několika svým prorokům. Patří k nim...

Něco mi brání prožívat radost o Vánocích (19.12.2022, 11:40)

Něco mi brání prožívat radost o Vánocích
Křehké světlo rozptyluje temnotu...