V evangeliu sv. Matouše (2,1-12) se vypravuje o mudrcích z Východu, kteří vykonali u dítěte Ježíše svou obřadnou návštěvu. Lidová zbožnost vytvořila z toho během staletí legendu o svatých Třech králích: Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi.

Jejich monogramy K +M +B se píší na dveře domu o svátku Zjevení Páně (lidově Tří králů). Tyto monogramy ale znamenají hlavně latinské:

K(CH)ristus  Mansionem Benedicat - Ať Kristus požehná tomuto příbytku...