Rodina v Nazaretu, tvořená sv. Josefem, Pannou - Marií a Ježíšem, který v ní žil po dobu zhruba 30 let.

Svatá rodina je pro všechny křesťanské rodiny vzorem lásky a svornosti. Jako liturgický svátek se slaví v neděli po - vánocích.