Ježíš přišel na zem
do konkrétního národa

Postavy ve vánočních betlémech jsou mnohdy zobrazované v oděvech a u staveb různých národů. Symbolizují tak, že každý člověk je pozván k Bohu, abychom mohli obdržet jeho nabídku naplněného života a spásy. Ježíš totiž přišel na zem v konkrétnosti jednoho národa, aby zachránil každou ženu a každého muže všech kultur a národností. Stal se maličkým, abychom ho mohli přijmout a obdržet dar Boží něhy.

Vánoční symboly
dávají jistotu

Vánoční symboly, zejména jesličky a ozdobený stromek, nás navracejí k jistotě, která naplňuje naše srdce pokojem, k radosti z toho, že Bůh se vtělil a přišel k nám na zem: žije s námi, dává našim dnům rytmus naděje. Stromeček a betlém nás uvádějí do typické vánoční atmosféry, která je součástí dědictví našich společenství: atmosféry něhy, sdílení a rodinné blízkosti. Neprožívejme falešné, komerční Vánoce! Dejme se obklopit Boží blízkostí, která je slitovná a laskavá, vánoční atmosférou, kterou do našich srdcí vlévá umění, hudba, písně i tradice.

Chcete-li opravdové Vánoce…

O Vánocích se Bůh nezjevuje jako vládce shlížející shůry, nýbrž ponižuje se, aby žil a sloužil nám jako malý a chudý společník na naší životní pouti. A my se mu můžeme podobat tím, že budeme žít pro druhé lidi…

Chcete-li tedy prožít opravdové Vánoce,
nezapomínejte na to, že Bůh přichází, aby byl s námi,
a prosí nás, abychom se starali o lidi kolem sebe,
zejména o ty nejchudší, nejslabší a nejkřehčí.
Takto totiž sám Ježíš přišel na svět.
A jesličky nám to
připomínají.