/ Informace o Vánocích / Vánoce dle encyklopedie / Vánoce encyklopedicky

Vánoce encyklopedicky

Některé termíny související s tématem Vánoce

1. 9. 2022

Anděl

Z řečtiny angelos - posel (lat. angelus), je podle starých náboženských tradic vyšší duchovní bytost, která příležitostně zprostředkovává kontakt mezi pozemským a nebeským

15. 8. 2022

Betlém

Město blízko Jeruzaléma uvádějí evangelisté jako rodiště Ježíše Krista.

1. 8. 2022

Gloria

Latinský začátek modlitby při mši: »Sláva na výsostech Bohu«. Začíná slovy ze zpěvu - andělů v Betlémě: »Sláva na výsostech Bohu« (Lk 2,14). Velmi starý hymnus řec. původu.

17. 7. 2022

Herodes I. Veliký

Idumejský král (*73 př. Kr., vládl 37 - 4 př. Kr.) panoval pod římskou nadvládou v provinciích Judea, Idumeia, Samaří a Galilea. V novozákonních vyprávěních je mu připisována betlémská vražda dětí.

1. 7. 2022

Jesle, jesličky

Figurální zobrazování svaté rodiny v betlémské stáji s dítětem Ježíšem v jeslích, pastýři s ovečkami a třemi mudrci

1. 6. 2022

Ježíš z Nazareta, Ježíš Kristus

Zakladatel křesťanství spojuje všechny lidi, kteří v něho věří jako v jediného Pána a Spasitele.

1. 5. 2022

Kadidlo

Je symbolem - modlitby: »Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě ...« (Ž 14l, 2), úcty a pocty 

20. 4. 2022

Maria

Matka Ježíše Krista

15. 4. 2022

Neviňátka

Děti z Betléma do věku dvou let, jež dal povraždit král Herodes, který tak chtěl odstranit Ježíše (Mt 2,16nn).

1. 4. 2022

Myrha

Vonná pryskyřice načervenalé barvy. V biblickém světě se používala mnoha způsoby, ale především k potírání a spolu s mastmi k navonění

1. 3. 2022

Svatá Rodina

Rodina v Nazaretu, tvořená sv. Josefem, Pannou - Marií a Ježíšem, který v ní žil po dobu zhruba 30 let.

1. 2. 2022

Tři králové

V evangeliu sv. Matouše (2,1-12) se vypravuje o mudrcích z Východu, kteří vykonali u dítěte Ježíše svou obřadnou návštěvu. 

1. 1. 2022

Vánoce

Liturgický svátek, jímž křesťané 25. prosince oslavují - vtělení - Slova a zdůrazňují jeho zrození v Betlémě.

1. 12. 2021

Vtělení

Lat. incarnatio. Výraz pro označení, že Ježíš Kristus, druhá božská osoba Nejsvětější Trojice, zakusil vlastní lidství tím, že přijal lidskou duši a lidské tělo. 

Vánoce encyklopedicky (1.9.2022, 13:34)

Některé termíny související s tématem Vánoce

Kadidlo (1.9.2022, 13:23)

Vonná směs pryskyřic některých stromů.

Velbloud – pouštní teréňák (1.9.2022, 13:17)

Velbloud – pouštní teréňák
Jak někdo tvrdí, první velbloud (takový pouštní teréňák, na němž měli cválat Tři králové) byl navržen komisí andělů....

Příběh Ježíšova narození oprášený jen o Vánocích? (1.9.2022, 13:16)

Příběh Ježíšova narození oprášený jen o Vánocích?
Tento příběh nám má co říct každý den našeho života. 

Vánoce nejsou o 'idylce' (1.9.2022, 13:16)

Vánoce nejsou o 'idylce'
Je Štědrý den. Odpoledne jdu do nemocnice na LDN navštívit jednoho známého. Beru s sebou kytaru. Na pokoji...

Anděl, andělé (1.9.2022, 13:15)