Idumejský král (*73 př. Kr., vládl 37 - 4 př. Kr.) panoval pod římskou nadvládou v provinciích Judea, Idumeia, Samaří a Galilea. 

Během jeho vlády byla nejen započata novostavba chrámu v Jeruzalémě (r. 20 př. Kr.), nýbrž zřizována i mocná opevnění, jako např. hrad Antonia.

Je znám svou krutou a podezřívavou povahou (dal popravit mj. svou ženu Mariamnu I. (babička Herodias), ale i vladařskými schopnostmi a láskou k umění.

Po jeho smrti vládli čtyři tetrarchové (správci na čtvrtinou území): Herodes Agrippa I., Archelaos, Herodes Antipas II., Herodes Filip II.

V novozákonních vyprávěních je mu připisována betlémská vražda dětí.