Je-li Bůh dítětem
položeným tam na slámě v jeskyni,
pak mi už nic nenahání strach.
Strach mohu mít z čehokoliv, ale ne z dítěte.

Z dítěte, které hladím
a které se ke mně vine.
Už nemám strach.

Bůh se vtělil. Daleké se stalo blízké.
Bůh se stal dítětem.
Nyní už nemám strach.

Jedinou námahu,
kterou musím vynaložit, je věřit.
Věřím-li, pokračuji tím v procesu,
kterým Ježíš - dítě přichází na svět.

Se svolením zpracováno podle knihy: Carlo Carretto „Myšlenky“,
kterou vydalo nakladatelství Nové Město.