Jesličky připomínají, že Bůh nezůstal v nebi

Jednoduchým a prostým způsobem přípravy na Vánoce - na narozeniny Ježíše - je i strojení jesliček. Jesličky jsou totiž jakousi živou dobrou zprávou - evangeliem. Vnášejí dobrou zprávu na místa, ve kterých se žije: do domovů, do škol, na pracoviště a místa, kde setkávají lidé, do nemocnic a pečovatelských domů, do vězení a na náměstí. Tam, kde žijeme, nám jesličky připomínají jednu podstatnou skutečnost, že totiž Bůh nezůstal neviditelným v nebi, ale přišel na Zem, stal se člověkem, dítětem.

Zastavit se před jesličkami a mluvit s Pánem života

Strojení jesliček je oslavou Boží blízkosti. Bůh je vždycky lidem nablízku, ale když se narodil, byl nejblíž. Strojení jesliček je oslava Boží blízkosti, znovu objevení reality Boha, živého a hmatatelného. Bůh není vzdálený pán nebo netečný soudce, nýbrž pokorná Láska, sestupující až k nám. Dítě v jeslích nám předává něhu. V některých jesličkách je ztvárněný Ježíšek s otevřenou náručí, což lze chápat tak, že Bůh přišel obejmout naše lidství. Je proto krásné zastavit se před jesličkami, svěřovat se Pánu života, mluvit s Ním o lidech a situacích, jež nám leží na srdci, bilancovat s Ním rok, který se chýlí ke konci, a sdílet očekávání a starosti.

Pozvat Svatou Rodinu k sobě domů, do radostí i starostí

Vedle Ježíše vidíme Marii a svatého Josefa. Můžeme si představovat, co si mysleli a cítili při narození Dítěte v chudobě: radost, ale také údiv.  A můžeme také pozvat Svatou Rodinu k sobě domů, kde prožíváme radosti a starosti, probouzíme se, jíme a spíme, v blízkosti svých nejdražších. Jesličky jsou domácím evangeliem.

Slovo jesličky znamená doslova „krmelec“, zatímco město Betlém znamená „dům chleba“. Krmelec a dům chleba. Jesličky, které strojíme doma, kde společně jíme a vzájemně se vnímáme, nám připomínají, že Ježíš je pokrmem, chlebem života (srov. Jan 6,34). On živí naši lásku. On dává našim rodinám sílu na další cestu a k odpouštění.

Jesličky jsou obrazem pokoje

Jesličky nám nabízejí další životní ponaučení. Uprostřed uspěchanosti dneška nám připomínají, že je důležité se zastavit. Neboť jedině, umíme-li se zastavit a usebrat, můžeme obdržet to, na čem v životě záleží. Jedině ponecháme-li povyk světa venku, popřejeme sluchu Bohu, který mluví v tichosti. Jesličky jsou aktualitou každé rodiny.

Jesličky jsou aktuální více než kdy dříve ve světě, kde se vyrábějí zbraně a obrazy násilí pronikají do očí a srdcí. Jesličky jsou naopak rukodělným obrazem pokoje. Proto jsou živým evangeliem.

Jesličky připomínají, že Ježíš přichází do našeho konkrétního života

Z jesliček se můžeme poučit o samotném smyslu života. Vidíme každodenní scény, pastýře s ovcemi, kováře kující železo, mlynáře připravující mouku na chléb, často se také objevují krajiny a situace našich regionů. To je správné, protože jesličky nám připomínají, že Ježíš přichází do našeho konkrétního života.

A proto je důležité chystat jesličky i doma, protože připomínají, že Bůh přišel k nám, narodil se nám, provází nás životem, je člověkem jako my, stal se člověkem jako my. Žádný den v životě nejsme sami. On přebývá s námi. Nemění věci magicky, ale pokud Jej přijímáme, může změnit všechno.

Pozvat Ježíše do svého života

Přeji vám tedy, aby strojení jesliček bylo příležitostí, jak pozvat Ježíše do svého života. Když chystáme doma jesličky, jako bychom otevírali dveře a říkali: „Vejdi, Ježíši!“. A můžeme to tak také opravdu říci, pozvat ho do svého života. Protože přebývá-li v našem životě, život se obrozuje. A rodí-li se život znovu, jsou opravdu Vánoce.

 

Přeji všem přeji požehnané Vánoce!

Papež František