Informace o Vánocích z různých úhlů pohledu

 • Datum narození Ježíše Krista a počátek našeho letopočtu (Jiří Grygar)
  V současné době ožívají fundamentalistické pokusy o doslovný výklad Bible, zejména pokud jde o trvání existence lidstva na Zemi a o zpochybnění časové stupnice biologické evoluce. Tento problém se zčásti týká astronomie, a proto bych rád připomenul, jak se dnešní astronomie dívá na celou tuto záležitost.

 • Datum a obsah Vánoc 
  "Říká se, že Vánoce jsou původně pohanské svátky a církev si je jenom přivlastnila. Co je na tom pravdy?"
  Toto tvrzení je opravdu dost časté, vyskytovalo se také ve většině ateistických příruček.

 • Betlémská hvězda a Giotto (Jiří Grygar)
  V Bibli je zmíněn příběh tří mudrců ("králů"), kteří na základě pozorování Hvězdy přišli do Betléma poklonit se právě narozenému Ježíši. 
  Pokud by betlémskou hvězdou byla kometa, nebylo by pro astronomy nesnadné čas Kristova narození spolehlivě ověřit. Žádná z tehdy zaznamenaných komet však termínově nevyhovuje. 

 • Betlémská hvězda a J. Kepler (Jiří Grygar)
  Většina astronomů se kloní k názoru, jejž poprvé vyslovil Johannes Kepler, že šlo o konjunkci planet. Při astronomické konjunkci je úhlová vzdálenost planet při jejich zdánlivé pouti vůči hvězdnému pozadí nejmenší

 • Betlém 
  Daleko dříve než vánoční stromečky stavěly se v našich rodinách betlémy. Za tento zvyk vděčíme svatému Františkovi z Assisi. Byl to veliký básník a veliké dítě. 

 • Tři králové 
  Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný sv. tří králů, je svým obsahem téměř totožný se svátkem Narození Páně. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako právě narozené dítě. K tomuto dítěti nejprve přiběhnou prostí pastýři. K témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové-mudrci, kteří z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci. Je úsměvné, jak tito mužové vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození krále králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k narození došlo, přijdou pozdě. Prostí pastýři jsou už zase zpátky u svých stád, když do Betléma vstupují učenci. 

 • Vánoce ve 23 jazycích
  Anglicky: Christmas 
  Arabsky: id al-milad 
  Dánsky: jul 
  Esperanto: Kristnasko 
  Finsky: joulu 
  Francouzsky: Noel 
  Hebrejsky: chagamolad hanotsri 
  Holandsky: Kerstmis  /.../

 • Jak popřát k Vánocům v jiných jazycích
  Anglicky: MERRY CHRISTMAS,  MERRY X-MAS
  Arabsky: IDAH SAIDAN WA SANAH JADIDAH 
  Arménsky: SHENORAAVOR NOR DARI YEV PARI GAGHAND /.../

 • Informace o Vánocích: vývoj oslav Vánoc, stromeček, pečivo ...

 • Chlév nouzové řešení. Jeskyně jako součást domu (G. Kroll)
  Nouzovým řešením byl chlév sloužící jinak pro dobytek majitele domu, jak vysvítá z toho, že v něm byly jesle. Tento chlév mohl být otvorem nebo jeskyní ve skále, jak ukazuje ještě v dnešní době palestinský zvyk stavět si "dům" před jeskyní nebo jeskyně započítávat do obytného celku. 

 • Vnitřek betlémské jeskyně Ježíšova narození dříve a dnes (G. Kroll)
  Vnitřek jeskyně má patinu staletí. Rozmanitými formami uctívání a lásky střeží toto místo tajemství Ježíšova narození.

 • Badatel Órigénes a Jeskyně Ježíšova narození (G. Kroll)
  Órigenés (kolem r. 185-254), nejvýznamnější teolog rané řecké církve, procestoval Palestinu několikrát a navštívil místa, kde působil Ježíš a jeho učedníci. 

 • Jeronýmovo svědectví o Jeskyni Ježíšova narození (G. Kroll)
  Když v roce 385 po Kr. přišel do Betléma Jeroným, tyčila se již nad jeskyní Narození Páně nádherná bazilika císaře Konstantina. Čtyřiatřicet let obýval světec celu v jižní boční lodi baziliky Narození Páně. Měl dost volného času, aby si mohl jednotlivá místa důkladně prostudovat.

Velbloud – pouštní teréňák (21.3.2019, 11:02)

Velbloud – pouštní teréňák
PRJak někdo tvrdí, první velbloud (takový pouštní teréňák, na němž měli cválat Tři králové) byl navržen komisí andělů....

Inspirace pro dárky - dárkovník (21.3.2019, 11:00)

PRPřemýšlíte, čím obdarovat své blízké či vzdálenější? Udělali jsme průzkum toho, co komu udělalo radost. Můžete se...

Muži - otcové (4.2.2019, 16:33)

Muži - single (4.2.2019, 16:24)

Betlémy ve Vatikáně - výstava (4.2.2019, 16:23)

Český betlém součástí výstavy betlémů z celého světa.

Texty na nástěnky, vývěsky, do vitrín atd (4.2.2019, 16:23)

Krátké texty s vánoční tematikou určené k vyvěšení na vývěsky, nástěnky, vitríny atd...