... snižme trochu úroveň vánočních výdajů.
Udělejme si prostší Vánoce se skromnějšími dárky
a pošleme to, co ušetříme…

"Bratři a sestry, na Ukrajině je tolik utrpení, tolik!
A rád bych vás trochu upozornil na blížící se Vánoce a jejich oslavy.
Je dobré slavit Vánoce, pořádat večírky...
Ale snižme trochu úroveň vánočních výdajů.
Udělejme si prostší Vánoce se skromnějšími dárky
a pošleme to, co ušetříme, ukrajinskému národu,
který je v nouzi, který tolik trpí.
Tamní lidé hladoví, cítí zimu a mnoho jich umírá,
protože nemají nablízku lékaře ani zdravotní sestry.

Nezapomeňme na pokojné prožití Vánoc s Pánem,
ale s Ukrajinci v srdci. A učiňme pro ně toto konkrétní gesto“.