Nezapomeňme při tom množství dárků,
které nakupujeme a dostáváme,
na ten nejvlastnější dar:
darovat něco sami ze sebe.
Darovat si navzájem čas.

Otevřít náš čas Bohu.
Tak zmizí hektičnost.
Tak se objeví radost, tak nastanou pravé svátky.

Mysleme při svátečním stolování
na slovo Páně:
Když strojíš večeři, nezvi ty,
kteří by tě také pozvali,
ale pozvi ty, které nikdo nezve
a kteří tě také nemohou pozvat (srov. Lk 14,12).

Nechť vánoční svátky naplní srdce všech lidí pokojem a mírem!

***

Zpracováno podle knihy: 365 dní s Benediktem XVI., kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

foto: bibiMM