Výzva a ujištění „Nebojte se!" je základním poselstvím Vánoc. Strach provází každého z nás. Ale  „anděl pastýřům u Betléma řekl: ‘Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechen lid. Dnes se narodil Spasitel, Kristus’“ (Lk 2,10). Sám Ježíš pak později opakuje svým učedníkům: „Nebojte se!“ Kristus totiž přišel na svět, aby z nás sňal strach a úzkost. Abychom žili pod vládou světla, a ne pod vládou tmy.

Kristus přišel na svět proto,
aby z nás sňal strach a úzkost

Strach nás provází celý život: Co bude zítra? Co budeme dělat? Co nestihneme? Co o nás řeknou ostatní? Co se stane? Lidé trpí úzkostí a strachem – je to diagnóza světa.

Kdyby nebylo strachu, nebyly by války, násilí ani zlo. Vládcové mají strach, proto se stávají diktátory. Imperátoři ze strachu dobývají nová území, ničí, vraždí a znásilňují. Muž ze strachu mlátí svoji ženu i děti. Tito lidé vypadají jako siláci. Ve skutečnosti jsou to slaboši a zbabělci. Konají puzeni svým potlačeným, zamaskovaným strachem. Kompenzují si tak své komplexy a úzkosti. Třesou se o své pozice, o moc a výsady. Vnitřně vyrovnaný člověk ale slabšímu nikdy neubližuje.

„Anděl pastýřům u Betléma řekl: ‘Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus“ (Lk 2,10). Toto „Nebojte se“ zaznělo hned při narození Ježíše. Ten později několikrát opakuje svým učedníkům: „Nebojte se!“ Kristus přišel právě proto na svět, aby z nás sňal strach a úzkost. Abychom žili pod vládou světla, a ne pod vládou tmy.

Nemám se čeho bát, 
jsem Boží dítě

Papež Jan Pavel II., který pocházel z komunisty ovládaného Polska, si vzal jako programové prohlášení heslo „Nebojte se!“. Díky němu zvěstoval naději a dodával sílu milionům věřících křesťanů, kteří trpěli pod vládou různých totalit. A totalita nemusí být jen politická!

Uvědomme si každý z nás:
- Jsem Boží dítě, nemám se čeho bát.
- Jsem nesmrtelná bytost, jedině Bůh by mohl uhasit mou duchovní existenci, ne žádný člověk.
- V Bohu a s Bohem se nemám čeho bát. Nikdo mi nemůže definitivně věčně ublížit.

Se svolením zpracováno podle knihy: Juraj Jordán Dovala, Chrám uprostřed tržiště,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.

Nebojte se!  (Jan Pavel II.)

Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo,
z něhož by člověk mohl a musel mít strach.

Nebojte se toho, co jste sami vytvořili,
nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován!
A konečně, nebojte se sami sebe!

Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“
Tato slova potřebujeme dnes možná více než kdy jindy.

Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten,
kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa,
kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí, kdo je alfou i omegou.

A tento někdo je Láska...
Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“.