Štědrý den je dnem uvedení do sváteční atmosféry. Připravujeme vánoční stromek, jesličky – betlém, můžeme si opatřit Betlémské světlo. Můžeme také navštívit s dětmi sociální ústav nebo azylový dům s připraveným dárkem pro skutečně potřebné. Lze také zanést krmení zvířatům do lesa nebo do parku.

A jak prožít Štědrý večer?

Před večeří společně chystáme slavnostní stůl. Na přípravě se pokud možno podílí všichni členové rodiny. Je hezkým zvykem přichystat jedno místo navíc. Může se tím vyjádřit ochota přijmout pocestného k štědrovečernímu stolu nebo může připomínat naše blízké, kteří nemohou být s námi nebo již zemřeli.

Štědrovečerní modlitba v rodině

Když se všichni shromáždí ve slavnostním oblečení u štědrovečerního stolu, otec rodiny (nebo jiná osoba) uvede slavnost rodinného společenství. Potom se přečte úryvek z Lukášova evangelia o narození Páně. Následuje modlitba přímluv a díků, nejlépe vlastními slovy. Je vhodné, aby se na nich podílela celá rodina.

Modlitba před štědrovečerní večeři (nebo píseň před jídlem)

Bože, tys poslal na svět svého Syna, aby se stal člověkem.
Shlédni na naši rodinu shromážděnou kolem
štědrovečerního stolu,
která prosí o tvé požehnání.
Ochraňuj nás a posiluj svou mocí.
Prosíme o vše, co potřebujeme k dobrému životu.
Naplň nás duchem svornosti,
ať žijeme ve spojení s Kristem
a vydáváme ve světě svědectví.  Amen.

Po štědrovečerní večeři rodinné společenství vytvořené kolem stolu má dál pokračovat u vánočního stromku rozdílením dárků, zpěvem koled a radosti z krásy Štědrého večera.

Vánoční bohoslužby se lze zúčastnit buď později odpoledne, anebo nejlépe o půlnoci (dle místních možností). 

(Volně zpracováno podle  časopisu Amen
a věstníku brněnského biskupství…)