Bůh je nám blízko,
důvěřuj mu!

Po tolika Vánocích, které jsme slavili, existuje riziko, že význam Vánoc úplně mineme. Jaký je jejich smysl? Na to odpovídá biblické evangelium o Ježíšově narození.

Smysl Vánoc je v chlévě, v jeslích

Evangelium začíná situací, která je vlastně podobná té naší: všichni jsou příliš zaměstnáni a vytíženi. Od této události se však evangelijní příběh odklání a zaměřuje se na malý, zdánlivě bezvýznamný předmět, který zmiňuje třikrát a u kterého se setkávají hlavní postavy vánočního příběhu: nejprve Maria klade Ježíše „do jeslí“; pak andělé oznamují pastýřům: děťátko zavinuté v plenkách, leží „v jeslích“; pak pastýři, kteří nacházejí děťátko ležící „v jeslích“.

Bůh přichází na svět skrze chlév

Abychom našli smysl Vánoc, musíme se podívat do chléva, do jesliček. Je to znamení, kterým Bůh vstupuje na světovou scénu. Je to veřejné prohlášení, kterým se představuje, je to způsob, jakým se Bůh rodí do dějin, aby je oživil. Prostřednictvím jesliček nám Bůh sděluje svou blízkost.

Jesličky v chlévě slouží ke krmení zvěře, ale nejsou rozhodně uzpůsobené jako porodnice! Narodit se ve chlévě znamená totální nepohodlí, odmítnutí, zavržení a nepřijetí. Ale Bůh přichází právě tam. Rodí se v chlévě a je položen do žlabu - do krmelce, aby se ztotožnil úplně se všemi lidi v jejich odmítnutí, chudobě a nespravedlnostech.

Zároveň přichází do jeslí, kde se konzumuje potrava, aby se stal pokrmem našich hladových srdcí. Bůh nás totiž sytí laskavostí. Přichází, aby se dotkl našich srdcí a řekl nám, že jediná síla, která mění běh dějin, je láska. Nezůstává nám vzdálený, nezastrašuje nás svou mocí, ale přibližuje se a pokořuje. On, který stvořil vesmír, se nechává položit do jeslí.

Bůh je ti blízko, důvěřuj mu!

Dnes o Vánocích se Bůh přibližuje i tobě, protože mu na tobě záleží. Z jeslí ti říká: „Pokud se cítíš sžírán okolnostmi svého života, pokud tě sžírá vina a nedostatečnost, pokud hladovíš po spravedlnosti, já, Bůh, jsem s tebou. Vím, co prožíváš, zažil jsem to v jeslích i na kříži. Znám tvé trápení a tvou historii. Narodil jsem se, abych ti řekl, že jsem s tebou a vždycky s tebou budu.“ 

Vánoce znamenají,
že Bůh je ti blízko.
Důvěřuj mu!