Vánoce
informace, inspirace
Betlémek

Vánoce - slavnost narození Ježíše Krista

Vánoce - slavnost narození Ježíše Krista

Tento web obsahuje informace o Vánocích, inspiraci ke klidnému prožití Vánoc, koledy a noty ke stažení, recepty na vánoční cukroví, texty k zamyšlení, materiály pro děti - omalovánky, vystřihovánky, vyprávění, komiks apod. Přejeme vám radostné a pokojné Vánoce!

Co jsou vlastně Vánoce? 25. prosince se slaví narození Ježíše Krista. V době sčítání lidu v římské říši se odebral Josef z Nazareta do judského Betléma, aby se tu zaregistroval s Marií, která v té době čekala dítě. "Když tam byli, naplnily se jí dny, kdy měla porodit. I porodila syna a položila jej do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo..." (Luk 2,1-7). Tak se narodil dlouho očekávaný a předpovídaný Boží syn, jehož jedním z jmen je "Emmanuel" = "Bůh s námi". Vánoce znamenají, že Bůh k nám přišel v Ježíši Kristu, aby se s námi solidarizoval, aby s námi zůstával ve všech našich situacích, a aby každému z nás nabídl cestu k Bohu.

Fotili jste Betlémy!

Vánoce z Vašeho úhlu pohledu.

O Vánocíh 2012 jsme vyhlásili soutěž o nejpodařenější fotografii Betlému z vašeho úhlu pohledu. Do redakce se nám sešlo mnoho podařených fotografií, kterými se můžete nechat inspirovat i vy. Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme za nápadité fotografie a komentáře. více ...

Můj přítel mi dal kopačky - na Štědrý den

(vyprávění jedné snoubenky)

Na Štědrý den mě opustil ten, kterého jsem milovala…
Strrrrrrrrrrrrašně milovala.
Ale na ten Štědrý den jsem také dostala dárek: jednu větu.
I věta může být dárkem a posilou. více ...

 

Seděl jsem za kulometem a přemýšlel, zda střílet ... do lidí. Byl Štědrý večer.

Z vyprávění pamětníka 1. světové války

Díval jsem se na vojáky, jak běží s puškami, na kterých mají nasazené bajonety… pádí proti mému úseku fronty. A já sedím za kulometem… více ...

Vánoce před rozvodem

Byli jsme mladí manželé a o těch Vánocích jsme měli před rozvodem. Už jsme měli vyplněné formuláře. Ale vlastně – vlastně jsme se měli pořád rádi. Já jsem měl „svou hrdost“, manželka měla „svou hrdost“... více ...

 

První Vánoce bez manžela

Když zemřel manžel, nebylo mi ještě ani třicet a měla jsem dvě malé děti. A beznaděj... Kromě jedné kamarádky jsem neměla nikoho, kdo by mi pomohl. Rodiče byli rozvedení a žili s novými rodinami... více ...

Vánoce jsou pro mě depka a strašák

(Tim Guénard)

Vánoce jsou pro mě strašák. Rodinný svátek, když nemáš rodinu, a depka je tu. Vidíš pod stromkem dárky a tvůj laskavý hostitel ti vykládá: „Pojď se podívat, jaký máme krásný stromeček…“ Ty mlčíš. více ...

 

Uvař si na Vánoce sám

Kuchařka krok za krokem - jednoduché recepty i pro začátečníky

Neumíte vařit, ale chcete to zkusit? Nebojte se toho! S níže uvedenými jednoduchými a srozumitelnými recepty si poradíte i s vánočním vařením... více ...

Byli Tři Králové čtyři?

Možná znáte legendu Henryho van Dyka, v níž autor kromě tradičních tří mudrců zobrazuje perského mudrce Artabana. Prodal dům a koupil tři diamanty, které chtěl darovat nově narozenému Králi. Na místo setkání ale přišel později... více ...

 

Historie a význam svátku Vánoc

(Benedikt XVI.)

Nejstarším svátkem křesťanství nejsou Vánoce, ale Velikonoce. O Velikonocích se slaví zmrtvýchvstání Krista, což je základ křesťanské víry. více ...

Nevěřím na ´Ježíška´

„Babičko, myslel jsem, že vy lhářka nejste.“
„Ale já nelžu.“
„Tak proč mluvíte o Bohu?
Už jednou mě napálili s ´Ježíškem´,
podruhé nenaletím.“ více ...

 

Vánoce na útěku z nemocnice

Rychle jsem se rozhodnul a připravil útěk. Všechno proběhlo podle plánu. Kluci mě horempádem oblíkli a snesli mě až k rachotině babi Růženky, která snad pamatuje ještě parní pohon. více ...

Nezapomeňme si o Vánocích darovat čas

Nechť vánoční svátky naplní srdce všech pokojem a mírem!

Nezapomeňme při tom množství dárků, které nakupujeme a dostáváme, na ten nejvlastnější dar: darovat něco sami ze sebe. Darovat si navzájem čas. více ...

 

Radost a zklamání z Vánoc

Sdílet radost s druhými

Kouzlo Vánoc nespočívá ani tak v rozzářených výlohách a předvánoční nákupní horečce, ale spíše v tom, že se sejde celá rodina. Musí se rozložit jídelní stůl, aby se za něj vešli i prarodiče a děti, a někdy také blízcí přátelé nebo osamělý soused. více ...

Každý z nás putuje – tmou a zimou

Všude kolem je tma
(im)

Jedny Vánoce jsem se zúčastnil zajímavé akce - pěší pouti s betlémským světlem naším setmělým městem. více ...

 
Betlémské světlo

Betlémské světlo v Česku

Myšlenka šířit Betlémské světlo vznikla v roce 1986 v Rakousku. Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, odkud se předává do 25 zemí světa. www.betlemskesvetlo.cz více ...

Někteří lidé nechtějí slavit Vánoce

(Pavel Kubec)

O oslavě Vánoc máme mnohdy naprosto přesnou představu. Jenže realita může být dost jiná než náš dokonalý scénář. A tak někteří lidé raději Vánoce slavit ani nechtějí. Důvody mohou být od malicherných až po opravdu vážné... více ...

 

Dárky - různá kriteria hodnocení

(Hana Pinknerová)

Vánoční dárky lze hodnotit podle mnoha kritérií. Některé dárky zazáří jako prskavky a zhasnou. Potěší, možná pobaví, pak je někam uklidím a při příštím jarním úklidu vyhodím do koše. více ...

 
Strach mohu mít z čehokoliv, ale ne z dítěte.

Už nemám strach, protože Bůh se stal dítětem

(Carlo Carretto)

Je-li Bůh dítětem položeným tam na slámě v jeskyni, pak mi už nic nenahání strach. Strach mohu mít z čehokoliv, ale ne z dítěte. více ...

Význam Vánoc se omezil na praktikování zvyků

Dost bylo Vánoc!

Vánoce všude! V televizi, na ulicích, na limonádách. Člověk se málem bojí otevřít sardinky... Hlasatelé v televizi se tváří „svátečně“, z mnohých stran zaznívá, že normální je prožívat „vánoční idylu“. Sentiment teče proudem. více ...

 

Viděli jsme jeho hvězdu

Slavnost Zjevení Páně
(Benedikt XVI. / Ratzinger Joseph)

V listopadu jsem navštívil kdysi slavnou papežskou hvězdárnu v Castel Gandolfu. Dnes je to vše už jen pouhé muzeum. Světla nad městem Římem a nad téměř celou západní Evropou jsou tak intenzivní, že je sotva ještě možné vidět hvězdy, což znemožňuje pozorování oblohy. více ...

Vánoční dárek

Vánoční dárky

Vybrat dárky k Vánocům bývá problém

Vybrat dárek bývá problém. Ale nejen to. Problémem může být i dar přijmout. Dary jsou totiž jakýmsi druhem řeči. Způsob, kterým někomu cosi dáváme, totiž něco vyjadřuje: jsou to slova proměněná v čin. více ...

 
Dítě

Bůh se stává malým a slabým,

nechce ti způsobit nic zlého

Nejpodivuhodnějším svátkem, který existuje, jsou Vánoce. Jsou překvapením, které Bůh připravil lidem. O Vánocích totiž živý a všemocný Bůh ukazuje plnost svého milosrdenství tím, že se z lásky stává zcela malým a slabým. Stvořitel se vydává svému stvoření, aby mu dokázal: “Podívej se, nechci ti způsobit nic zlého.” více ...

Psycholog PhDr. Petr Goldmann

Psycholog o Vánocích

Jsou důležitější věci než Vánoce

Záznam internetového rozhovoru s PhDr. Petrem Goldmannem na téma: "Jak se nezbláznit z Vánoc" "Vánoce se svými obrovskými nároky mohou přinášet frustraci. Nejenže neexistuje objektivní pohled na to, co je správná oslava, ale především máme často své jedinečné niterné představy, které bychom rádi naplnili. Zde může být veliký rozdíl jak mezi jednotlivými rodinami, tak mezi muži a ženami." více ...

 
Štědrovečerní stůl

V čem je opravdová krása Vánoc?

Pospícháme, tlačíme se, strkáme se...
(Brian Cavanaugh)

V horečném tempu vánoční doby míváme sklon zapomínat na poselství a příslib, které Vánoce zvěstují. Velmi často býváme v zajetí toho, co všechno ještě musíme stihnout na poslední chvíli. Pospícháme, tlačíme a strkáme se a málem že srážíme lidi shánějící ten extra dárek, který si my vážně nemůžeme dovolit. ... více ...

Děti jsou hosté

Největší dar pro děti

je vzájemná láska rodičů
(Henri J.M.Nouwen)

Největší dar, který mohou rodiče svým dětem dát, je jejich vzájemná láska. Právě skrze tuto lásku mohou vytvořit prostor bez úzkosti, aby v něm děti mohly vyrůstat, povzbuzovány k rozvíjení vlastní sebedůvěry a k tomu, aby hledaly způsob, jak si svobodně zvolit svou vlastní životní cestu. více ...

 
Osel

Vole, zbláznil ses?

Vždyť na Vánocích je nejdůležitější...
(Bruno Ferrero)

Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: "Co pro tebe znamenají Vánoce?" Veverka odpověděla: "Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda." Liška se připojila se svou představou: "Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly." více ...

Vánoční lucerna

Máme se o Vánocích poddat iluzi?

Nebojte se!
(Aleš Opatrný)

Po týdnech příprav se nám otevírá očekávaný vánoční čas. Mnoho lidí touží zvláště o těchto svátcích po klidu a míru. Přejeme si to ve vánočních přáních a pozdravech. A myslíme to jistě upřímně. Ale o kterých vánocích během dvou tisíciletí, kdy se slaví Kristovo narození, byl všude na zemi klid a mír? více ...

 
Papež Jan Pavel II.

Ježíš se narodil, aby upevnil pouta mezi lidmi i národy

Vánoční poselství papeže Jana Pavla II., 25.12.2001

Na úsvitu nového tisíciletí, které začínalo s takovými nadějemi, ale nyní je ohrožováno temnými mraky násilí a války, slova apoštola Pavla, která slyšíme o těchto Vánocích, jsou paprskem mocného světla, voláním důvěry a optimismu. více ...

Jiří Grygar

Kristus se narodil 7 let před Kristem

Astronomie a data biblických událostí
(Jiří Grygar)

V současné době ožívají fundamentalistické pokusy o doslovný výklad Bible, zejména pokud jde o trvání existence lidstva na Zemi a o zpochybnění časové stupnice biologické evoluce. Tento problém se zčásti týká astronomie, a proto bych rád připomenul, jak se dnešní astronomie dívá na celou tuto záležitost. více ...

 
Černoši

Horké vánoce

Vzpomínky z Afriky
(Zdeněk Čížkovský)

Jednou o Vánocích, nedlouho před půlnoční, najednou přiběhl zpocený a udýchaný mladý muž, padl přede mnou na kolena, což není zrovna jejich zvykem, a prosil mě o pomoc: "Otče, moje žena má rodit, ale nějak to nejde, musí do nemocnice, prosím odvezte ji tam. Bude to naše první dítě." více ...

Miloslav kardinál Vlk

Kardinál Vlk odpovídal na vaše dotazy

Jaký mohou mít Vánoce význam pro dnešního člověka?

"... Mocnosti tě mohou nechat ve štychu, ale On trvá jako jediný pevný bod. Vánoce znamenají, že Ježíš přišel, aby s námi zůstával ve všech našich situacích." Záznam online rozhovoru s Miloslavem kardinálem Vlkem. více ...

 
Husa

Kdybych se tak mohl stát husou!

Povídka
(Brian Cavanaugh)

Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého večera seděl zamyšleně muž u krbu, ve kterém plápolal oheň, a přemítal o významu Vánoc. "Pro Boha nemá cenu, aby se stal člověkem," uvažoval. "Proč by všemohoucí Bůh měl trávit svůj drahocenný čas s někým jako jsme my? A i kdyby, proč by se chtěl narodit zrovna ve stáji? Ani nápad! Celá ta věc je nesmysl. více ...

Už aby bylo po Vánocích!

Už aby bylo po Vánocích!

Aneb Napečte letos méně cukroví!
(dle P. Piťhy)

Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy už skončí škola a přijdou Vánoce, mnozí dospělí říkají: „Už aby bylo po svátcích – to zas bude blázinec.“ Jsou to hlavně ženy, na kterých totiž spočívá hlavní břemeno vánočních příprav. více ...

 
Tři králové

Tři králové

intelektuálové do Betléma přišli později než prostí pastýři
(dle. P. Piťhy)

K novorozenému dítěti Ježíši nejdříve přiběhnou prostí pastýři. Jsou vedeni vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Ke témuž dítěti později dorazí i mudrci - králové. Ti vyčetli z pohybu a postavení hvězd, že se v Izraeli narodí velký král. Je úsměvné, jak tito mužové vědy - moderně řečeno intelektuálové - kteří se dobrali poznání o narození krále králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k narození došlo, přijdou pozdě. více ...

Ohňostroj

Nereálná idylická představa Vánoc

Mnozí očekávají "vánoční pohodu"
(dle P. Piťhy)

Originální Vánoce nebyly žádnou idylou. Považte jenom, že kvůli nějakému hloupému byrokratickému výnosu a nesmyslné statistice musel se Josef s Marií vydat na dosti dalekou cestu zrovna v době, která se jim tak nehodila. Jet na oslu je nepředstavitelně nepohodlné i pro zdravého mladého muže. Natož pro křehkou ženu ve vysokém stupni těhotenství. více ...

 

Přál bych si lepší porozumění mezi lidmi

Vánoční rozhovor s P. Josefem Ptáčkem
(Atlas.cz)

Vánoce jsou tady a s nimi jako každý rok přišel stres, nervozita a starosti. Neměli bychom tomu podlehnou, ale naopak se snažit poslední svátky roku prožít příjemně a s lidmi, které máme rádi. O svátcích, vánočním běsnění a o tom, co je smyslem Vánoc jsme se bavili s římskokatolickým knězem Josefem Ptáčkem. více ...

Ikonka na váš web:
Vánoce.Víra.czNejčastěji hledané výrazy: Vánoční koledy ke stažení zdarma, MP3 | Adeste fideles | Vánoční cukroví | Tři králové | Štrůdl | Ježíš Kristus | Panna Maria | Horoskopy

© Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko 2006-2007 | webmaster | O tomto webu

cz